Política de protecció de dades

Política de protecció de dades2018-04-25T11:15:57+00:00

Política de Protecció de dades de caràcter personal

En compliment amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, L.O.P.D.), Centre Casals posa en coneixement dels usuaris d’aquest Lloc web el següent:

  • Les dades que els usuaris facilitin com a conseqüència de la utilització i sol·licitud dels diferents serveis que s’ofereixen a través del Website al que s’accedeix, entre unes altres, mitjançant l’adreça principal www.centrecasals.com, seran objecte de tractament i incorporats al corresponent fitxer el responsable del qual és la Centre Casals, amb domicili social en Carrer Major, 19 – 08750, Molins de Rei, Barcelona, Espanya.
  • En facilitar dades de caràcter personal mitjançant la sol·licitud dels serveis que s’ofereixen a través del present Lloc web o el seu enviament mitjançant qualsevol un altre mitjà, els usuaris declaren acceptar plenament i sense reserves la incorporació de les dades facilitades als fitxers de Centre Casals i el seu tractament, en els termes estipulats en el present document.
  • Els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades recopilades i arxivats. L’exercici d’aquests drets podrà efectuar-se, dirigint-se per escrit a Centri Casals, Carrer Major, 19 – 08750, Molins de Rei, Barcelona, Espanya, indicant en el sobre: Protecció de Dades o mitjançant correu electrònic a: “ centrecasals@centrecasals.com“, que haurà d’acompanyar en tots dos casos, de fotocòpia de document nacional d’identitat, data, signatura i direcció a efectes de notificacions.
  • Com a conseqüència del registre com a usuari, l’usuari accepta que les dades personals per ell facilitats o que es facilitin en el futur a Centre Casals siguin objecte de tractament en un fitxer de dades de caràcter personal. Les dades registrades seran utilitzats per a la prestació i administració dels serveis oferts per Centri Casals i per a la realització d’estadístiques. Així mateix, podran ser utilitzats, previ consentiment dels interessats, que s’entendrà atorgat si res manifesten al contrari abans de finalitzar el procediment de contractació o de subscripció, per a la remissió mitjançant correu electrònic, SMS, MMS o qualsevol altre mitjà de comunicació facilitat per l’usuari, de publicitat i altres promocions comercials del Centre Casals.
  • Centre Casals es compromet a no recaptar informació innecessària sobre els seus usuaris, a tractar amb extrema diligència la informació personal que li puguin facilitar, i a complir en qualsevol fase del tractament amb l’obligació de guardar secret respecte de les dades facilitades pels usuaris. Així mateix, Centri Casals es compromet a adoptar en tot moment les mesures d’índole tècnica i organitzatives legalment requerides, per evitar la pèrdua, alteració, o accés no autoritzat, implementant a aquesta fi tots els mitjans i sistemes tècnics al seu abast, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. Això no obstant això, els usuaris han de ser conscients que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.
  • Centre Casals es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la seva política de tractament i seguretat de dades personals, sempre respectant la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i prèvia comunicació als interessats, bé mitjançant publicació en aquesta mateixa pàgina o en qualsevol altre lloc del Website, o per qualsevol altre mitjà de comunicació o difusió que es consideri oportú.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies